Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninBa imane be khodavand natije khahid gereft.


khoob


[Sureh :13] [Ayeh :11]