Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninKooshesh dar bar-ghararye solh va safa miane mardom maghboole dargahe khodavand ast.


khoob


[Sureh :49] [Ayeh :9]