Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninHar-gez be chenin kari eghdam nakonid ke azabist alim.


bad


[Sureh :67] [Ayeh :6]