Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninEghdam bedin kar khoob nist.


bad


[Sureh :18] [Ayeh :56]