Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninBa tavakol be khodavand dar in kar ghadam bogzarid.


khoob


[Sureh :12] [Ayeh :67]