Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninKhodavand zaminehe kar ra faraham avarde ast. hal shomaeed ke bayad ba hoshyari azan bahre bebarid.


khoob


[Sureh :5] [Ayeh :97]