Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninKhoob ast . Az khodavand be-khahid ta natijehe ra baraye shoma nekoo-tar farmayad.


khoob


[Sureh :43] [Ayeh :59]