Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninSetam be khod rava madarid ke khod kardeh ra pashimani nist


bad


[Sureh :10] [Ayeh :44]