Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninPayane chenin kari pashi-mani va ros -vaee ast.


bad


[Sureh :24] [Ayeh :24]