Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninBa tavajoh be khodavand pirooz mishavid.


khoob


[Sureh :21] [Ayeh :20]