Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninKhodavand dar in kar kheyr va barekat nahadeh ast


khoob


[Sureh :6] [Ayeh :143]