Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninAz har kas be- andazehe tavanash entezar dashte bashid.


khoob


[Sureh :48] [Ayeh :17]