Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninAgahihaye khod ra dar in kar bishtar konid ta tasmime sahihtari begirid.


vasat


[Sureh :15] [Ayeh :25]