Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninTavajohi be goftehaye afrade maaloumolhal nadashteh bashid


bad


[Sureh :4] [Ayeh :141]