Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninChenin kari mojaz nist.


bad


[Sureh :24] [Ayeh :61]