Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninKhodavand be joz khoubi baraye shoma nemikhahad


khoob


[Sureh :3] [Ayeh :108]